jaunumi:

Jānis Garančs - multimediju un ts. "Virtuālās Realitātes" mākslinieks - Šobrīd notiek gatavošanās darbs pie ceļojošās izstādes United States of Europe ( www.go-use.eu) un vairākiem citiem mediju mākslas festivāliem 2013. gadā.

No 2008.g. novembra J. Garančs ir vieslektors Liepājas Universitātes Humanitāraja fakultātē.

No 2006.vasaras līdz-2008.g vasarai J. Garančs strādāja "nākotnes interaktīvās televīzijas" pētniecības projektā 'LIVE' ( www.ist-live.org) strādājot mediju un foto tehnoloģiju institūtā, Vācijas lielākajā lietišķo zinātņu augstskolā Ķelnē.


Meklē sadarbībai:

Cilvēkus, ar vēlmi darboties interaktīvu 3D un Virtuālās Realitātes projektu uzstrādē. Vēlamās iemaņas (vismaz 2 jomas): VRML, Virtools, 3DS Max, JavaScript, Java, Visual C++, Visual Basic, SQL, .NET

Piedāvājums:

Palīdzība interaktīvu 3D vizualizāciju jomā (piem. arhitektūras vai eksperimentāliem multimediju projektiem), Interneta, video vai 3D stereoskopiskiem, sensoru, interface u.c. nestandarta risininājumiem.
sk. www.x-i.net

Kontaktinfo | citi jaunumi ir atrodami g.k. angļu versijas sadaļā