Jānis Garančs (www.garancs.net )

daži mediju mākslas projektu apraksti Internetā